profil

Potrzebuje pomocy jak najszybciej...
mam zadanie z Angielskiego i kompletnie go nie czaje...to jest krzyżowka związana

z przyroda itp...:
Complete the puzzle. Find the mystery word.
1.using things again
2. carbon dioxide, for example
3.some light bulbs are this
4.these give energy
5. changes in a weather
6. cars that use electricity and petrol
7. energy from sun is this
8. losing area od trees
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.12.2017 (20:56)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie