profil

Jakie są funkcje szkieletu

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.11.2017 (18:06) - przydatność: 50% - głosów: 1
Odpowiedzi
paulina123978
16.11.2017 (19:03)
Funkcje szkieletu człowieka:
• umożliwia utrzymanie pionowej postawy ciała,
• pełni funkcję wzrostową,
• stanowi bierną część układu narządów ruchu,
• chroni narządy wewnętrzne,
• jest narządem krwiotwórczym,
• stanowi magazyn wapnia.
Połączenia kości:
• ścisłe (więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty, np. szwy),
• wolne, czyli stawy (wieloosiowe, dwuosiowe, jednoosiowe).
Wykształcenie szkieletu wewnętrznego umożliwiło zwierzętom lądowym osiągnięcie znacznych rozmiarów ciała.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
gadnik1
29.11.2017 (12:44)
· Stanowi rusztowanie ciała
· Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie
· Chroni narządy wewnętrzne
· Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy
Podział kości:
· Długie (kość udowa, ramieniowa, obojczyk)
· Płaskie (kości biodrowe, mózgoczaszki, łopatki)
· Krótkie (nadgarstka, stępu)
· Różnokształtne (żuchwa, rzepka, kręgi, kość piętowa, gnykowa)
Połączenia kości:
· Ścisłe – połączenia nieruchome (np. szwy w czaszce, spojenie łonowe, żebra z mostkiem przy pomocy chrząstek)
· Stawy: – połączenia ruchome
o Kulowy (staw biodrowy, barkowy)
o Zawiasowy (staw łokciowy, kolanowy)
o Obrotowy (połączenie I kręgu z II kręgiem)
o Siodełkowy umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach (staw śródręczny kciuka)
Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstkami szklistymi. Staw otoczony jest torebką stawową zbudowaną z wiązadeł. Do wnętrza stawu wydzielana jest maż stawowa.
Szkielet:
Osiowy:
· Czaszka
· Kręgosłup
· Klatka piersiowa
Kończyn:
· Szkielet obręczy kończyny
· Szkielet kończyny wolnej
Kości czaszki:
1. Mózgoczaszka – kość potyliczna – zawiera otwór wielki czaszki i dwa kłykcie potyliczne, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość czołową i kość klinową.
2. Trzewioczaszka – zawiera dwie kości nosowe, dwie kości łzowe, dwie kości jarzmowe, dwie kości podniebienne, szczękę, żuchwę, kość sitową – tworzy ona wewnętrzną ścianę nosa i przegrodę nosową.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie