profil

Dodaj odpowiedzi  z zadań 1i2 . suma powinna wynosić 1, bo puszczki , kture przeżyły , i te kture nie przeżyły ,

to razem wszystkie puszczki. czy rozwiązane zadania 1 można można wykorzystać do rozwiązania zadania2?.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 23.10.2017 (21:11)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie