profil

Przepisz z powiesci krotki fragment na podstawie ktorego udowodnic, ze narrator jest 3osobowy,a wydarzenia

przedstawione sa prawdopodobnie.(podkresl w nim odpowiednie fragmenty) dotyczy lektury      ten obcy
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.10.2017 (19:43)
Znasz odpowiedź?