profil

POMOCY
good ____. can i help you?
yes. i'm looking for a ____,____ ____.
here you are
thank you .____ i try it on?
of ___.

the changing rooms are on the left.
thank you!
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.10.2017 (18:47)
Odpowiedzi
werka2020
12.10.2017 (19:17)
1. morning
2. small pink dress
3.can
4.course
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z języka angielskiego