profil

PPPOOOMMMOOOŻŻŻEEE KKKTTTOOOŚŚŚ

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.10.2017 (17:49)
Odpowiedzi
PokesHunter
12.10.2017 (19:12)
JJJAAA PPPOOOMMMOOOGGGEEE
(liczę na naj )
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
KvbUsiEq
14.10.2017 (14:10)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAA  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z języka angielskiego