profil

1.Uzupełnij graf i obliczenia.
a)35+21-9=____-____=_______
b)35-21+9=___
c)8×4:2=__________=_______

/>d)8:4×2=_________=_____
2.Oblicz.
A 200+20+2=____=___
I 16:2:2=_______=____
D 37-16+9=_________=_____
E 96-30+34=________=____
A  2×5:10=_____=____
L 300+20-200=_____=____
N 18:3×6=______=____
K 100-10-1=_____=____
R 81:9×3=_____=____
A 40:40×40=_____=____
S 30+71-20=_____=_____
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.10.2017 (15:10)
Znasz odpowiedź?