profil

Cześć!
Podaj 5  przykładów substancji złożonych i ich wzory chemiczne oraz pierwiastki na jakie można je

rozdzielić
przykład
szkło-S i O2-krzem(S) tlen (O)
13 pkt za rozwiązanie + 7 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.9.2017 (11:48)
nagroda78 10.9.2017 (14:08)

Chlorek sodu-NaCl Na, CL
woda-H2O H, O2
tlenek wapnia-CaOH-Ca O H
tlenek magnezu-MgOH- Mg, OH

Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie