profil

Napisz równania reakcji chemicznych:
K2O + H2SO4 ->
CaO + HNO3 ->
SnO2 + HCl ->
MgO + H2S ->
PbO + H2SO4 ->
Na2O + HNO3 ->

/>FeO + H2SO3 ->
Li2O + H2S ->
Cr2O3 + H2SO4 ->
ZnO + H3PO4 ->

Uzupełnij równania reakcji chemicznych:
Al + Cl2 -> ......
....... + ....... -> FeS
Na + Br2 -> ......
...... + ...... -> Fel2
Ca + F2 -> ......

Uzupełnij równania reakcji chemicznych, korzystając z metody:
tlenek zasadowy + tlenek kwasowy -> sól
SO2 + ...... -> K2SO3
CO2 + Na2O -> ......
...... + ....... -> Mg(NO3)2
P4O10 + ...... -> Li3PO4
...... + CaO -> CaSO4
BaO + N2O3 -> ......
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.9.2017 (18:41)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie