profil

Wyobraź sobie, że żyjesz u progu 1 wojny światowej (jetseś polskiem) w jaki sposób wykorzystałbyś istniejącą

sytuację by odzyskać niepodległość.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.9.2017 (19:19)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie