profil

Twoja klasa przeprowadziła podczas zajęć dyskusje na temat nauki przez internet. Napisz rozprawke na temat zalet i

wad uczenia się przez internet.

1. What type of essay should you write?
2. Who is going to read it?
3. What style should you write in?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.9.2017 (16:00)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie