profil

Znowu przetłumaczy mi to ktoś na Polski?
Ideal for:  Glamour seekrets
The job: you dress up in a colourful costume with

feathers in you hair! You have to be cheerful, even when your boss is throwing knives at you or wants to cut you in half. You are also in charge of feeding the rabbit!
Advantages: If you get into trouble, you can always disapoear!
Disadvantages: If a magic trick goes wrong, you get the blame. You work long hours and usually travel from city to city.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.9.2017 (17:52)
Odpowiedzi
Kcper321
12.9.2017 (19:29)
Idealny do: poszukiwania ukochanego
Praca: ubierasz się w kolorowy strój z piórami we włosach! Musisz być wesoły, nawet jeśli szef rzuca nożem na ciebie lub chce cię wyciąć na pół. Ty też zajmujesz się karmieniem królika!
Zalety: Jeśli masz kłopoty, zawsze możesz zdezaktualizować!
Wady: Jeśli magiczna sztuczka się nie powiedzie, dostajesz winy. Pracujesz długie godziny i zazwyczaj podróżujesz z miasta do miasta.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie