profil

Wyjaśnij, na czym polegała zasada liberum veto stosowana w dawnej Polsce.
Określ, jaki był jej wpływ na

funkcjonowanie państwa.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.8.2017 (11:47)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie