profil


Witam, dostałem zagadnienia do poprawki z polskiego, na które nie potrafię znaleźć w internecie jasnej i

zwięzłej odpowiedzi.
Oto kilka z nich:


1. Romantyzm, czyli inna nowoczesność.
- Przemiany polityczne i ideowe.
- Zmiany w dziedzinie sztuki.
- Osiągnięcia romantyzmu.
- Tendencje artystyczne romantyzmu

2. A. Mickiewicz Romantyczność
- Geneza ballad i romansów
- Prawdy żywe i prawdy martwe w utworze

Proszę o pomoc
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 6.8.2017 (11:42)
MateuszNowak666 6.8.2017 (17:09)

Jeśli ktoś ma wiedzę na temat któregoś z punktów to proszę chociaż o jego podstawowe rozwinięcie.

Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie