profil

Funkcjonalne i przestrzenne powiązania
oraz wzajemne zależności w systemie
człowiek-przyroda-gospodarka

10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.7.2017 (19:45)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie