profil

Wymien i opisz jakie wymagania powinny być spełnione aby zapobiec powstaniu u pracownika zbytniego obciążenia

psychicznego.Prosze o pomoc
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.11.2017 (22:08)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie