profil

1. Mając punkt A(-3;-3) oraz B(1,9) :
a) Wyznacz równanie prostej „Z” przechodzącej przez punkt A i B
b) Podaj

współrzędne przecięcia prostej „Z” z osią rzędnych i odciętych
c) Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą „Z” wraz z osią X i Y
d) Oblicz miejsce zerowe funkcji „Z”
e) Podaj monotoniczność funkcji „Z”
f) Podaj równanie prostej „R” prostopadłej do prostej „Z” i przechodzącej przez punkt
C(-3,5)
g) Narysuj wykres funkcji „R” i „Z” w zbiorze liczb rzeczywistych
h) Sprawdź czy punkt D(3,3) należy do funkcji „R”
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.11.2017 (22:10)
Odpowiedzi
adrianbonk
15.11.2017 (09:19)
Strange room
Tell us about the wonderful English room in which the old beaver lived
I was 7 years old it was very strange my uncle went to this room every evening and ......
He was having fun with beavers and then he smeared with butter
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie