profil

Oceń, czy informacje dotyczą przyczyn czy skutków upadku republiki rzymskiej. Zaznacz p jeśli informacja zawiera

Oceń, czy informacje dotyczą przyczyn czy skutków upadku republiki rzymskiej. Zaznacz p jeśli informacja zawiera przyczynę, lub s, jeśli dotyczy skutku tego wydarzenia. 
1. zbyt duży rozrost terytorialny państwa rzymskiego 
2. spory o władzę między wodzami rzymskimi 
3. powstanie cesarstwa rzymskiego 
4. bunt w prowincjach spowodowane grabieżczą polityką namiestników
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.11.2017 (19:29)
Znasz odpowiedź?