profil


BŁAGAM O POMOC!!! 
ZAD.1 Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f(x)=2(x-3)(x+5) jest
a) x=-1
b)x=2
c)x=1
d)x=4
ZAD.2

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f(x)=-x^2+4x-3 są:
a)4,3 
b) -3,1
c)1,3 
d)-3,4
ZAD.3 Funkcja kwadratowa, w której p=-1 i q=-3 może mieć postać"
a) f(x)=-(x+1)^2 -3
b) f(x)= -(x+1)^2 +3
c)f(x)=-(x-1)^2 -3
d) f(x)=-(x-1)^ +3
ZAD.4 Funkcja kwadratowa f(x)=2(x+3)(x-5) osiąga ujemna wartości w przedziale
a) <-3,5>
b) <-5,3>
c) (3,5)
d) (-3,5)
ZAD.5 Wierzchołek funkcji f(x)=-(x-1)^2 -3 znajduje się w punkcie:
a) (-1,-3)
b) (-1,3)
c) (1,-3)
d) (1,3)
ZAD.6 Punkt wspólny wykresu funkcji f(x)=-x^2+4x-3 z osią OY to:
a) (4,-3)
b) (-1,-3)
c) (0,-3)
d) (-1,4)
ZAD.7 Maksymalną wartoscią funkcji kwadratowej f(x)= -x^2+4x-3 w przedziale <-1,3>
a) -3
b) 2
c) 1
d) 4
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.11.2017 (17:50)
Znasz odpowiedź?