profil

Podaj najważniejsze zasady, na których opierały się luteranizm i kalwinizm. Wymień główne różnice dzielące

Podaj najważniejsze zasady, na których opierały się luteranizm i kalwinizm. Wymień główne różnice dzielące wyznania protestanckie od Kościoła katolickiego
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.11.2017 (20:07)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie