profil

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki
______________________________________
Her Its My Our There His
This is me.This is ....

grandma.
Dad and I are with ............. dog Moose
This is Sally's present. It's ................. birthday.
They are my cousins. This is .............. cat
Here's my rabbit. .............. ears are big!
Tom is here. This is ................ bike.
Pomożecie?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.11.2017 (20:56)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie