profil

Istota i zadania biznes planu.

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Istota i zadania biznes planu. Planowanie jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania powinna być narzędziem aktywnego sterowania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Aby zwiększyć szanse wygranej należy starannie przygotować plan działalności gospodarczej, czyli biznes plan, w którym przedsiębiorstwa określają cele jakie chcą osiągnąć, strategię swojego działania oraz zakres czasowy w jakim nasze cele powinny być osiągnięte. BP jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem jego działań strategicznych i operacyjnych, a jednocześnie pozwala poznać słabe i silne strony działalności gospodarczej. BP jest przede wszystkim planem menadżerów zmierzających do stworzenia realnej wizji sukcesu rynkowego firmy poprzez trwałe usytuowanie się na rynku. Opracowując BP należy mieć na uwadze, że przedsiębiorstwo działa w środowisku na które nie ma w pełni wpływu. Przyszłość jest więc tylko w ograniczonym stopniu przewidywalna. Dlatego zadaniem planu jest ograniczanie niepewności, oszacowanie możliwości prawdopodobieństwa zaistnienia przyszłych zdarzeń oraz rozpoznania występujących problemów zmniejszając tym samym ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Istotą BP jest przede wszystkim określenie celów, a następnie ustalenie sposobów metod i środków osiągnięcia założonych celów. Spośród wielu możliwości należy wybrać tę która w najbardziej optymalny sposób zrealizuje cel. BP jest tym niezbędniejszy im zamierzenia są bardziej skomplikowane i długo dystansowe im więcej czynników wewnętrznych i zewnętrznych oddziałowuje na dane przedsiębiorstwo. Redagowanie BP jest wielką sztuką. Czytelnikami BP będą osoby z wewnątrz jak i z zewnątrz firmy. Czytelnicy zewnętrzni to inwestorzy, doradcy i inne instytucje współpracujące. W związku z tym BP musi podkreślać siłę przedsiębiorstwa, ukazywać mocne strony, przedstawiać stan bieżący i potrzeby oraz przyszłe perspektywy i zamierzenia ale jednocześnie realistycznie ukazywać trudności oraz sposoby ich pokonania. Aby zainteresować i przekonać inwestora należy skupić jego uwagę na potencjale i możliwościach przedsiębiorstwa. Inwestor musi być przekonany, że jeżeli istnieje pewne ryzyko związane z przedsięwzięciem to jest ono w BP przedstawione realistycznie, a kadra kierownicza posiądzie zdolność do zniwelowania do poziomu możliwego do zaakceptowania. Gładkie plany mogą wzbudzić nieufność, lepiej napisać plan obiektywny i nie pozyskać inwestorów jeżeli ryzyko jest zbyt duże niż napisać plan przesadny, który oszuka czytelników. Dobrze napisany BP powinien być poprawny jako dokument, zwięzły i konkretny, w zależności od działalności powinien być napisany na 20 – 40 stronach.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata