profil

Elementy Biznes planu

poleca 85% 1013 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Elementy BP. Typowy BP składa się z: 1)streszczenia planu, 2)charakterystyki firmy, 3)analizy rynku, 4)strategii marketingowej, 5)profilu produkcji, 6)planu finansowego, 7)załączników. Streszczenie BP uważa się na najważniejszą jego część ze względu na fakt, że od niego zaczyna się czytać plan i niektórzy inwestorzy mogą ograniczyć się do przeczytania tylko streszczenia. Powinno ono być w miarę krótkie i wyraźnie informować o treści BP. Ułatwia to poznanie działalności przedsiębiorstwa i przyciąga uwagę czytającego. Streszczenie zawiera więc informacje o firmie, o produkcji i rynku zbytu oraz o zarządzaniu i finansach firmy. Należy w nim zaznaczyć też jakie korzyści z tej działalności może mieć inwestor. Przed streszczeniem powinien być spis treści, aby umożliwić czytelnikowi szybką orientację co do zawartości dokumentu. Mimo że streszczenie jest pierwszą częścią planu to redagowany jest na końcu po opracowaniu całego planu. Charakterystyka firmy zawiera informacje o założeniu przedsiębiorstwa, jego formie organizacyjno-prawnej i rodzaju prowadzonej działalności. Następnie przedstawia się rozmiar i zasięg działalności z uwzględnieniem produktów i usług, nabywców i rynków zbytu. Należy też przedstawić aktualny obraz oraz rozwój przedsiębiorstwa oraz opisać bazę materialną i kapitałową firmy, a także konkurencję. Ważne też jest sformułowanie celu przedsiębiorstwa, które zamierza osiągnąć w zakresie sprzedaży, modernizacji itp. Cele te muszą być realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Mogą one być realizowane etapami, należy wtedy omówić zadania krótko, średnio i długo terminowe. Celem tej części planu jest przedstawienie w skrócie firmy i jej charakteru.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata