profil

Królowie elekcyjni na tronie Polski

poleca 85% 1207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Panowanie Wazów
*Zygmunt III Waza 1587-1632
-państwo polsko-litewskie osiągnęło swój największy w historii rozmiar terytorialny
-wplątywał kraj w niepotrzebne wojny
-ultrakatolicka postawa i prohabsburska polityka
-zawiązanie rokoszu Zebrzydowskiego w 1606r. skutkiem ogłoszenia amnestii dla organizatorów buntu i ponownego zaprzysiężenia Artykułów henrykowskich
-rozpoczęcie konfliktu z Rosją i Szwecją
-zahamowanie prób w dążeniu do władzy absolutnej, osłabienie władzy królewskiej, decentralizacja rządów, wzrost znaczenia magnaterii
-zawarcie w 1613r. niekorzystnego sojuszu z Habsburgami oraz z Brandenburgi w 1611r.
*Władysław IV Waza 1632-1648
-rozbudował armię, tworząc regimenty cudzoziemskiej piechoty, rozwijał artylerię oraz flotę wojenną
-dążył do odzyskania korony szwedzkiej
-doprowadził do odzyskania portów i miast w Prusach Książęcych i rozwinięcia handlu wiślanego
-przyłączył do Polski Lębork i Bytów jako księstwa lenne
-odbudowano handle zbożem, pojawił się zbyt na towary luksusowe, uregulowano spław towarów Wisłą
*Jan Kazimierz 1648-1668
-zmagania z powstaniem Chmielnickiego
-próby zmiany elekcji viritim na elekcję vivente de rege
-rezygnacja z projektów reform ustrojowych wskutek buntu na czele z Jerzym Sebastianem Lubomirskim-marszałkiem wielkim koronnym
-próba wznowienia kampanii o reformy ustrojowe, opór szlachty i wojna domowa; bitwa pod Mątwami w 1666r. klęska króla i abdykacja w 1668r.
*Michał Korybut Wiśniowiecki 1668-1673
-za jego panowania doszło po raz pierwszy do zerwania sejmu koronacyjnego
-ponowny konflikt z Turcją-ugoda w Buczaczu 1672r.
-zgoda szlachty na podatki, wystawienie nowej, silnej armii
*Jan III Sobieski 1674-1696
-zawarcie w Gdańsku w 1677r. polsko-szwedzkiego układu
-wyprawa na odsiecz oblężonemu przez Turków Wiedniowi w 1683r.
-dążenia do wprowadzenia dziedziczności tronu, zniesienia wolnej elekcji i wzmocnienia armii
-wzrost roli oligarchii magnackich, rodów magnackich, decentralizacja władzy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta