profil

Państwo, systemy partyjne, republiki, system parlamantarno gabinetowy

poleca 84% 279 głosów