profil

Państwo, systemy partyjne, republiki, system parlamantarno gabinetowy

poleca 85% 284 głosów