profil

Zasady Dynamiki Newtona

poleca 85% 171 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA:
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające na to ciało siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Bezwładność (inercja) ? Zjawisko zachowania prędkości przez ciało, gdy nie działają na nie żadne siły, lub, gdy działające na to ciało siły równoważą się.

II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA:
Wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły F działającej na to ciało. Kierunek i zwrot tego ciała jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wektora siły. Siła o takiej samej wartości ciału o większej masie nadaje mniejsze przyspieszenie.
II zasadę dynamiki obrazuje wzór:
a= F/m
Przekształcając wyżej wymieniony wzór otrzymujemy:
F=m*a
m=F/a

Siła ? jest wektorową miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.

Siła wypadkowa ? siła zastępująca działanie przynajmniej dwóch sił składowych.

Siła równoważąca ? jest to siła, która równoważy działanie innych sił, np.: siły wypadkowej.

Siły składowe ? siły działające na ciało.

Siła ma wartość 1N, kiedy ciału o masie 1kg nadaje przyspieszenie 1 metr na sekundę kwadrat.

Co oznacza, że ciało porusza się z przyspieszeniem 10 metrów na sekundę kwadrat ?
Oznacza to, że w ciągu jednej sekundy wartość prędkości ciała wzrasta o 10 metrów na sekundę.

Masa ? pojęcie fizyczne określające bezwładność oraz oddziaływanie grawitacyjne ciał.

Siła tarcia ? siła powodująca hamowanie. Jest zawsze skierowana przeciwnie do siły wprawiającej ciało w ruch.

III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA(zasada akcji i reakcji):
Jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie działa na pierwsze siłą o takiej samej wartości i tym samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie i punkcie przyłożenia. Siły te nie równoważą się, gdyż działają na dwa różne ciała.
Ciała zawsze oddziałują na siebie wzajemnie.

Siła sprężystości ? pojawia się w wyniku mechanicznego odkształcenia ciała. Dąży ona do przywrócenia mu jego początkowego rozmiaru i kształtu. Wartość siły sprężystości jest wprost proporcjonalna do jego odkształcenia.

Siła ciężkości ? jest to siła, z jaką Ziemia oddziaływuje na dowolne ciało. Wartość tej siły jest wprost proporcjonalna do masy ciała. Swobodne spadanie ciał odbywa się ruchem jednostajnie przyspieszonym, zachodzącym pod wpływem stałej siły, którą jest ciężar ciała, równy w przybliżeniu sile grawitacji.
Przyspieszenie, z jakim porusza się ciało nazywamy przyspieszeniem ziemskim, oznaczamy je literą g. W Polsce wynosi ono 9.81 metra na sekundę kwadrat.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Rozkład materiału