profil

Odwzorowanie kartograficzne i ich cechy

poleca 81% 877 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

*Odwzorowanie kartograficzne – sposób przedstawiania siatki geograficznej na płaszczyźnie

*Siatka kartograficzna – układ południków i równoleżników na mapie, będący obrazem siatki geograficznej, otrzymanym za pomocą wybranego odwzorowania kartograficznego.

*Siatka geograficzna – układ rzeczywisty południków i równoleżników na kuli ziemskiej lub ich model na globusie, nie zmodyfikowany przez żadne odwzorowanie.

*Odwzorowanie może być:
·Wiernokątne – (nawigacyjne, np. mapa Merkatora)
·Wiernopowierzchniowe – (mapy użytków rolnych)
·Wiernoodległościowe - (lotnicze)
·Dowolne (Mollweidego)


*Rodzaje odwzorowań i ich cechy:

·Płaszczyznowe – południki są liniami prostymi a równoleżniki okręgami współśrodkowymi (okolice okołobiegunowe)

·Stożkowe – południki są liniami prostymi a równoleżniki łukami (państwa, kontynenty)

·Walcowe – południki i równoleżniki są liniami prostymi przecinającymi się pod kątem prostym

·Płaszczyznowe poprzeczne – południki i równoleżniki są łukami oprócz środkowych (półkule, kontynenty)

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: