profil

Rząd A

poleca 85% 151 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PASATY-są to wiatry wiejące od obu zwrotników do równika.Kierunek wiatrów w górnej części troposfery nie przebiega w linii PN,PD. Na półkuli PN odchyla się w prawo-pasaty wieją w kierunku PD-ZACH. A na półkuli PD odchyla się w lewo-pasaty wieją na PN-ZACH.
STREFY KLIMATYCZNE:równikowa,zwrotnikowa,podzwrotnikowa,umiarkowana,okołobiegunowa.
PRĄD MORSKI-masy wody płynące w wierzchniej warstwie oceanu.
SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA-współrzędna geograficzna określająca kąt pomiędzy prostą przechodzącą przez dany punkt na powierzchni kuli ziemskiej oraz przez jej środek i płaszczyzną równika.Wartości szerokości geograficznej rozciągają się pomiędzy 0* na równiku a 90* na biegunach.Na równiku szerokość geograficzna równa jest 0.
AMPLITUDA ROCZNA-Różnica między średnią temperaturą powietrza w najcieplejszym i najzimniejszym miesiącu.
EFEKT CIEPLARNIANY-zmniejszenie emisji CO2 oraz innych związków do atmosfery.SKUTKI:podwyższa temperaturę powietrza.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: