profil

Początki państwa polskiego - materiał powtórzeniowy.

poleca 85% 1445 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Styl gotycki

Historia ogólna:
- Przodkowie Mieszka są nam znani jedynie z imion - ojciec Siemomysł, dziad Leszek (Lestek), pradziad Siemowit
- Mieszko I – pierwszy władca Polski. Podbija ziemię lubuską i próbuje pomorze, ale przegrywa
- Żeni się z Dobrawą (syn Bolesław Chrobry) = Sojusz z czechami. Po chrzcie zdobywa pomorze. Przyczyny chrztu:
- Niemcy tracą argument na atakowanie Polan
- Dążenie do zjednoczenia państwa
- Wprowadzenie władzy dynastycznej
- Pretekst rozwoju ziem

Polska weszła do społeczności chrześcijańskiej. Oto, jakie korzyści z tego płynęły:
- Dalekosiężne korzyści polityczne
- Przybycie księży i zakonników przynosząc umiejętność pisania
- Pierwsze budynki sakralne
- Kształtowanie jednolitego społeczeństwa polskiego
- Podbijanie w ramach chrześcijaństwa
- Wzrost prestiżu Polski wśród innych narodów
- Wejście do kultury łacińskiej
- Administracja państwa

Mieszko I po śmierci Dobrawy: Atakuje Śląsk, traci grody Czerwieńskie, żeni się z Odą i mają trzech synów: Świętopeł, Lambert, Mieszko.
W Państwie polskim hodowano bydło, uprawiano zboże i warzywa: bób, groch, cebula, czosnek, rzepa

Przyczyny kryzysu państwa:
- zbyt duży rozrost terytorialny
- słaba integracja poszczególnych regionów
- konflikty ze wszystkimi sąsiadami

Zjazd gnieźnieński. Otton przybywa do polski. Oficjalna przyczyna: pomodlenie się nad grobem św. Wojciecha. Prawdziwa przyczyna: Otton III sprawdza Bolesława Chrobrego. Skutki Zjazdu:

Polityczne:
- Zgoda na koronację Bolesława Chrobrego
- Zwolniono Polskę z płacenia trybutu
- Pełna suwerenność polski
- Inwestytura Biskupska

Religijne:
- Nowe Biskupstwa (W Krakowie, Kołobrzegu, Wrocławiu)
- Arcybiskupstwo w Gnieźnie

Po szesnastoletniej wojnie z Niemcami podpisano pokój w Budziszynie na mocy, którego Nilsko i Łużyce będą należeć do Polski. Po śmierci Bolesława Chrobrego władze przejmuje Mieszko II Lambert. Po dłuższym odstępie czasowym jego władza jest podzielona na Bolesława i Pytryka.

W Kwedlinburgu Uzgodniono, że Śląsk będzie należał do Polski, ale trzeba płacić trybut Czechom
Stolicę przeniesiono do Krakowa. Kazimierz Odnowiciel miał dwóch synów Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana. Gdy Herman przejmuje władze odsyła insygnia i staje się księciem. Wojewoda Władysława Hermana to Sieciech. Podziały Polski:

Za czasów Władysława Hermana:
- Wielkopolska – Zbigniew
- Śląsk + Małopolska – Bolesław Krzywousty
- Mazowsze – Władysław Herman

Po śmierci Władysława Hermana:
- Północ – Zbigniew
- Południe – Bolesław Krzywousty

Ludność popierała Zbigniewa, a wojsko popierało Bolesława
Wojna z Niemcami. Oficjalny powód: Chęć przywrócenia władzy Zbigniewowi. Prawdziwy powód: Kara za nieudaną wyprawę na Węgry oraz podporządkowanie sobie Polski. Na początku przybyto do Bytomia, który okazał się nie do zdobycia. Następnym miejscem Walki był Głogów, gdzie ludzie poszli do króla, aby się spytać czy mają walczyć. Dowiedzieli się, że tak, ale wtedy zakładnikami Niemców były dzieci Głogowian. Byli zdesperowani. Wiedzieli, że jeżeli już stracili dzieci to tak jak by stracili wszystko. Walczyli tak intensywnie, że odbito atak. Ostatnim miejscem było Psie pole. Tam wojną partyzancką tak osłabiono wojsko niemieckie, że się wycofało.

Kroniki:
- Galla Anonima (najstarsza)
- Wincenty Kadłubek
- Janko z Czarnkowa

Cechy stylu romańskiego:
- grube mury
- małe okna
- wrażenie przysadzistej budowli
- sklepienia kolebkowe i krzyżowe
- prostota, surowość, mało dekoracji
- proporcjonalność
- portal symbolizuje drogę ku wieczności

Cechy stylu gotyckiego:
- smukłość, strzelistość budowli
- sklepienie krzyżowo-żebrowe
- witraże w oknach
- rozeta
- harmonia, proporcjonalność
- wnętrza lepiej oświetlone
- trzy portale

Daty:
965r. – Ślub Mieszka I z Dobrawą (sojusz z czechami)
966r. – Chrzest Polski
972r. – Bitwa pod Cedynią (Mieszko I vs Hodo. Czyli Polska vs Niemcy. Polska wygrała)
992r. – Śmierć Mieszka I oraz wydanie Dagome Lutex
968r. – pierwsze biskupstwo misyjne w Poznaniu.
999r. – Wojciech zostaje świętym
1000r. – Otton III przybywa do Polski na zjazd gnieźnieński
1002r. – Henryk zostaje nowym królem Niemiec
1002r.1018r. – Wojna z Niemcami
1002r. 1005r. – Bolesław Chrobry podbił Milsko
1018r. – Pokój w Budziszynie (Zakończenie wojny z Niemcami)
1018r. – Bolesław Chrobry atakuje i zdobywa Kijów oraz Grody Czerwieńskie.
1020r. – Mieszko II Lambert najeżdża Niemcy
1025r. – Koronacja Bolesława Chrobrego.
1025r. – Śmierć Bolesława Chrobrego
1050r. – Kazimierz Odnowiciel uderza i zgarnia Śląsk
1075r. – Przywrócone Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie
1076r. – Koronacja Bolesława Śmiałego.
1102r. – Wyprawa do Kołobrzegu. Podział Pomorza na 2 części.
1107r. – Zbigniew ucieka do Niemiec.
1108r. – Wyprawa Henryka V na Węgry. Porażka, gdyż nie wparli Czechy, którzy bali się Polskiego rabunku.
1109r. – Wojna Polski z Niemcami. Porażka Niemców.
1112r. – Zbigniew zostaje oślepiony. Niedługo potem umiera.
1122r. – Podbój Pomorza. I próba chrystianizacji. Nieudana.
1124r. – II próba chrystianizacji. Otton z Bambergu – Udana.
1124r. – Warcisław I. Pierwszy władca Pomorza. Gryfici.
1135r. – Hołd lenny w postaci Pomorza
1138r. – Bolesław Krzywousty umiera i wydaje Status Krzywoustego.

Pojęcia:
Dagome Iutex – opis granic państwa polskiego. Podział między synów Mieszka I i Odę
Gród – Jednostka terytorialna Mieszka I.
Sławikowie – Lud czeski jego pozostałości były w Polsce i Rzymie
Trybut – danina pieniężna, dawana przez jednego władcę drugiemu jako wyraz uznania zwierzchności terytorialnej
Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego sprawowania władzy politycznej na określonym terenie
Status Bolesława Krzywoustego – Podział państwa, jaki Bolesław Krzywousty spisał w swoim testamencie. Wynikało z niego, że:
Mieszko stary otrzymuje Wielkopolskę
Władysław II Wygnaniec otrzymuje Śląsk i Dzielnicę Senioralną
Henryk Sandomiersko otrzymuje Dzielnicę Sandomierską
Bolesław Kędzierzawy otrzymuje Mazowsze
Wiec – Zgromadzenie wolnych mężczyzn, którzy decydowali o sprawach, dotyczących plemienia

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata