profil

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje.

poleca 89% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Migracja ( z łacińskiego migratio-wędrówka) to przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu.
Zmiana miejsca zamieszkania jest spowodowana i zależy od bardzo wielu czynników. Zły rozwój gospodarczy kraju lub jego zanik, problemy polityczne, wojny, brak tolerancji czy też decyzje polityczne dotyczące zaludnienia.
Możemy wyróżnić dwa kierunki, tj;

*migracja wewnętrzna

Czyli przykładowo proces zapoczątkowany już w średniowieczu, a mianowicie przemieszczanie się ludności ze wsi do miast, gdzie były większe możliwości. I tak też dzisiaj, głównie młodzi ludzie w podążaniu za lepszym za lepszym życiem udaje się do dużych aglomeracji, które są dla nich egzystencją lepszego jutra. Gdzie można pracować, studiować.
Największy współczynnik możemy zaobserwować w państwach rozwijających się( np. Chiny czy też Indie).
Z kolei nie do pomyślenia było kiedyś, aby z miasta uciekać na wieś. Zycie biegnące bardzo szybko, często brutalne i bez uczuciowe, spaliny, chaos coraz częściej skłania ?tych miastowych? do ucieczki, ucieczki w poszukiwaniu spokoju, intymności, oazy wyciszenia i kontemplacji z przyrodą, jakże małostkową w kolosach materialnego dobrobytu.
Ilu przecież ludzi dzisiaj czy to w Polsce, w krajach bardzo rozwiniętych szuka swego miejsca na wsi. Ludzie są zmęczeni codziennymi napływami ludzkości i szukając swego miejsca wyjeżdżają na tereny spokojne, mniej zanieczyszczone i zurbanizowane.

*migracja zewnętrzna

Przemieszczanie się ludzi poza kraj rodzinny, lub też powrót do niego jest uzależniony od wielu czynników.
Kiedy Polska stała się członkiem UE możemy zaobserwować, że wielu ludzi przede wszystkim młodych szuka w krajach członkowskich swego miejsca, czy też stabilizacji.
Osoby nie związane często emocjonalnie ze swoim miejscem zamieszkania, czy też poszukujące nowych możliwości osiedlają się w innych krajach na stałe. Bywa, że zakładają tam własne rodziny, sadzą drzewo i wyzbywają się wartości bytu poprzedniego, uznając za swój dom kraj zamieszkania. I to działa w dwie strony. ?Emigrujemy? czy też ?Imigrujemy? w zależności od czynników związanych z pracą, szkołą, miłością.
Bywa tak też, że reemigrujemy ponieważ powrót do ojczyzny stał się dla nas emocjonalnym motorem działań. Możemy powrócić gdyż osiągnęliśmy założone cele, dobra wyjeżdżając z kraju, czy powracamy, gdyż tęsknota i miłość, a także wspomnienia umacniają nas w przekonaniu iz tutaj jest nasze miejsce.
Wielu ludzi którzy wyjechali z różnych przyczyn powraca, czy to do rodziny, lub po wieloletniej emigracji pragnie powrócić do ojczyzny.

Bywa, że przyczyn jest bardzo wiele, przemieszczamy się gdyż chcemy osiągnąć korzyści materialne i taką przyczynę możemy nazwać jako ekonomiczną. Czy też polityczną, ponieważ czujemy się napiętnowani z powodu własnych przekonań politycznych czy religijnych. Poznając zaś nowe zakątki świata wyjeżdżamy, aby poznać kulturę, język, architekturę i taką przyczynę nazwiemy nie inaczej jak jak różnego rodzaju wyjazdy turystyczne. Z kolei przyczyną religijną będą pielgrzymki do miejsc świętych, ważnych, tzn. Do Rzymu, Luwr. A nawet zasiedlenia jak np. Państwa Izrael po roku 1948, Syberi i Dalekiego Wschodu. Powstawanie nowych miast takich jak Brack, Komsomolsk i inne.
Zawsze gdy są przyczyny znajdą się też skutki i tak jest też w tym przypadku.
Ludzie emigrujący często w wieku produkcyjnym przykładają się do zmniejszenia przyrostu, lub też w jego wzrostu w kraju osiedlenia. Z kolei ludzie stają się dla siebie konkurencją gdy swoim intelektem wprowadzają innowację i nowe rozwiązania. Bywa też, że w pogoni za pieniądzem niszczymy własny byt, byt emocjonalny, rodzinny, wyjeżdżając zdradzamy, niszczymy własne rodziny.
Zaletami też będzie to, że kiedy za pracą wyjeżdżamy poza granice kraju, przyczyniamy się do zmniejszenia w nim bezrobocia, ale także promujemy ojczyznę za granicą, np. łamiąc stereotypy, opisując w superlatywach.
Największymi skupiskami imigrantów są kraje ekonomicznie i gospodarczo dobrze rozwinięte takie jak Niemcy, Francja, Hiszpania, a także USA i Kanada.

Przykładowo największym problemem Hiszpanii jest ogromny napływ ludzi z Afryki, oraz krajów latynoamerykańskich co często kończy się nielegalnym pobytem, a w skutkach deportacją. Z kolei do Ameryki Płn. Napływa ludność głównie z Meksyku i z wysp Morza Karaibskiego.

Nadmiar cudzoziemców wpływa na dużą konkurencyjność na rynku pracy, co z kolei prowadzi do różnych konfliktów, agresji wobec cudzoziemców, np. w Niemczech, Wlk. Brytanii.
Najważniejszymi czynnikami obecnie powodującymi emigrację są czynniki ekonomiczne powodujące przemieszczanie się obywateli krajów biedniejszych do krajów dobrze rozwiniętych.

Obserwując czasy teraźniejsze zauważyć możemy, że migracje odbywają się z południa na północ i ze wschodu na zachód. Kiedy będziemy kontrolować migracje możemy przyczynić się do rozwoju gospodarczego rozwiniętych już krajów. Zapewni to tanią siłę roboczą, wyższe kwalifikacje, buduje i urozmaica wielokulturowość i uduchawia życie danego społeczeństwa.


Bibliografia:

1.Migracja-WIEM, darmowa encyklopedia.
2.Migracja- Sciaga.pl

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy