profil

Najważniejsi Królowie Polski.

poleca 82% 1140 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki Mieszko I Bolesław Chrobry Chrzest polski Władysław Łokietek bitwa pod Cedynią

Karol Wielki - Cesarz Państwa Franków .
Koronowany w 800r wydarzenie to nazywano sojuszem tronu i ołtarza , poniewaz Na koronacje wyraził zgode papierz .
W 843r. - Karol Wielki podzielił Państwo Frankijskie na Niemcy , Włochy i Francje.

Mieszko I - Pierwszy władca Polski
chrzest Polski -966r
972r - Bitwa pod Cedynia , zjednoczył plemiona Słowian , Stolica było Gniezno .

Bolesław Chrobry - I koronacja w 1025r
1000 - Zjazd w Gnieźnie
1002-1018 Bitwa Z Niemcami zakończona pokojem w Budziszynie

Mieszko II - Syn Bolesława Chrobrego ,Walczył ze swoim bratem o władze w Polsce.

Kazimierz Odnowiciel - Przeniósł Stolice z Gniezna do Krakowa

Bolesław Krzywousty - 1138 - wydał testament w którym zawarte było Podzielenie Polski na dzielnice , Małopolska nie była podzielona i dziedziczona była przez Seniora ( najstarszego syna)

Władysław Łokietek - 1320 Koronowany w Krakowie , zjednoczył PL po rozbiciu Dzielnicowym ,
1333r - Bitwa pod Płowcami . próba odbicia Pomorza ,która utraciliśmy w 1308

Kazimierz Wielki - Ostatni Piast , Panował w Latach 1333-1370 , liczne reformy polit. i gosp. , które umocniły Państwo Polskie .

Andegawenowie :

Ludwik Węglarski - Przedstawiciel Andegawenów na tronie Polski, słynniejsza od niego z dokonań była Jego córka Jadwiga ,
1385 -Unia w Krewie (Unia personalna ,połączenie państw osoba króla ) Mężem Jadwigi został Jagiełło książę Litewski , Litwa otrzymuje chrzest od Polski .

Władysław Jagiełło - Bitwa pod Grunwaldem, w czasie Wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim , Początek Jagiellonów

Władysław Warneńczyk - Unia Polski z Wegrami , Zginął pod Warna w 1444r

Kazimierz Jagielończyk - Skończył wojnę 13-letnia - 1454-1466
(odzyskanie Pomorza Gd podczas II pokoju Toruńskiego)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta