profil

Widmo dyktatorów

poleca 81% 809 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po zakończeniu | wojny światowej w ciągu ok.20 lat w kilku państwach europejskich pozbawiono społeczeństwa wpływu na władzę.Rządy w nich przejęli dyktatorzy.Sprawowali nieograniczoną władzę i nie podlegali żadnej kontroli.Dysponowali swobodnie całym aparatem państwowym-instytucjami,wojskiem i policją.Państwem dyktatorskim była m.in. Rosja,gdzie od 1917r. rządzili bolszewicy.W 1922r. przyjeła ona nazwę Związek Socjalistucznych Republik Radzieckich,w skrócie Związek Radziecki lub ZSRR.Początkowo na czele komunistów stał Lenin,ale po jego śmierci w drugiej połowie lat 20.do władzy doszedł Józef Stalin.Stał się on panem życia i śmierci milionów mieszkańców olbrzymiego kraju.

Podoba się? Tak Nie