profil

Wyrażenia i zwroty lekcyjne

poleca 85% 1482 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podam zwroty, które najczęściej są używane na lekcji języka niemieckiego (oczywiście wraz z przetłumaczeniem ;P)

1. Wer fehlt heute? - Kogo dziś nie ma?
2. Verzeihen Sie bitte die Versptung. - Przepraszam za spóźnienie.
3. Wie viel Zeit haben wir dafr? - Ile mamy na to czasu?
4. Ich bin noch nicht fertig. - Nie jestem jeszcze gotowa/y.
5. Darf ich an die Tafel kommen? - Czy moge przyjść do tablicy?
6. Wie schreibt man das? - Jak to się pisze?
7. Wer hat Tafeldienst? - Kto jest dyżurnym?
8. Welche Note habe ich bekommen? - Jaką dostałam/em ocenę?
9. Entschuldigen Sie bitte, ich habe die Hausaufgabe nich gemacht. - Przepraszam, ja nie odrobiłam/em zadania domowego.
10. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mein Heft vergessen. - Przepraszam zapomniałam/em swojego zeszytu.
11. Was ist hier falsch? - Co tutaj jest źle?
12. Ich habe das nicht verstanden. - Nie zrozumiałam/em tego.
13. Wie wird das Wort geschrieben? - Jak pisze się to słowo?
14. Ich kann das nicht finden. - Nie mogę tego znaleźć.
15. Was beduetet dieser Satz? - Co oznacza te zdanie?
16. Darf ich die Rolle von...lesen? - Czy mogę czytać rolę...?
17. Darf ich eine Frage stellen? - Czy mogę zadać pytanie?
18. Ich kenne das Wort nicht. - Nie znam tego wyrazu.
19. Ich habe eine Frage. - Mam pytanie.
20. Ich war noch nicht an der Tafel. - Nie byłam/em jeszcze przy tablicy.
21. Wohin soll ich das schreiben? - Gdzie mam to zapisać?
22. Ich mach's freiwillig. - Zrobię to na ochotnika.
23. Ist das korrekt? - Czy to jest poprawnie?
24. Kann man so sagen? - Czy można tak powiedzieć?
25. So ist es richtig. - Tak jest dobrze.
26. Darf ich auf die Toilette gehen? - Czy mogę pójść do toalety?
27. Ich fhle mich nicht wohl. - Czuję się źle.
28. Ich bin zu spt aufgestanden. - Wstałam/em za późno.
29. Was hei?t das auf Deutsch? - Co to znaczy po niemiecku?
30. Was hei?t das auf Polnisch? - Co to znaczy po polsku?
31. Ich bin da. - Jestem obecna/obecny.

Mam nadzieję, że się przyda :)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata