profil

Postępowanie sądowo-administracyjne

poleca 84% 1106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Geneza postępowania sądowo-administracyjnego.
2. Zasady postępowania sądowego.
3. Tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego.
4. Badanie dopuszczalności skargi.
5. Przypadki wszczęcia postępowania sądowego na podstawie wniosku.
6. Zagadnienia podmiotowe: sąd (zagadnienie właściwości, skład sądu, wyłączenie sędziego),

Podoba się? Tak Nie