profil

Sekty, czym są i jakie są ich rodzaje?

drukuj
poleca 75% 748 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Sekty - na początku powinniśmy wyjaśnić sobie czym jest sekta religijna. Jest to ugrupowanie, którego idee są niezgodne z doktrynami głoszonymi przez wielkie Kościoły, czyli Kościół katolicki, muzułmanów, Żydów, buddystów, hinduiastów, etc. Jednak na ścisłość, każde ugrupowanie religijne można uznać za sektę, niezależnie od tego, czy ma stu czy miliard wyznawców - tak jak Kościół Katolicki. Dla takich religii, tudzież sekt, nie należy za żadne skarby mieszać satanistów, ateistów i agnostyków. Wymienione przeze mnie grupy nie są sektami, lecz filozofiami, które odzwierciedlają ludzką mentalność i ich charakter. Wielu ludzi nieobytych w temacie twierdzi, że ateiści i sataniści różnią się tylko nazwą. Jest w tym trochę prawdy, lecz ci drudzy nie wyznają szatana - chociaż kościół Katolicki uparcie próbuje nam to wmówić, wszakże diabła wyznają pseudo-sataniści - natomiast obrali sobie Lucyfera za symbol nieograniczonej wolności i władzy człowieka. Sekcie często przewodzi jedna osoba, która stoi na czele wyznawców. Zwykle nazywany jest "guru", "duchowym przewodnikiem", "przeorem", itd. Chociaż, w niektórych przypadkach "guru" wykorzystuje naiwność ludzi, to hierarchia w takim ugrupowaniu jest o wiele lepsza niż złożony system władzy w Kościele Katolickim. Warto również zaznaczyć, że pojęcie "sekta" w polskim prawie nie istnieje jako takie, ponieważ każdy może założyć swóje ugrupowanie religijne, jeśli tylko spełni wymagania prawne. Warunki te są następujące:
- lista 100 wyznawców (pełnoletnich).
- informacje o dotychczasowym przebiegu życiua religijnego.
- spis doktryn kościoła, czyli de facto naszej sekty.
- adres siedziby, w tym wypadku nie są wymagane bogato zdobione świątynie, lecz np. mieszkanie przewodnika duchowego.
- statut
Chociaż na pierwszy rzut oka wymagania są wysokie, to łatwo zdobyć podpisy stu wyznawców, którzy za odpowiednią zapłatą złożą swój podpis na odpowiednim dokumencie. W ten sposób powstały:
- Kościół Jedi.
- Wspólnota Braci Polskich.
Przykłady i opis sekt:

1) Świadkowie Jehowy: Uważają, że są następcami apostołów i jako jedyni głoszą dobrą nowinę. Odrzucają oni niektóre nauki Chrześcijan, np. o kulcie Maryi i św. obrazów, śmierci Jezusa na krzyżyu, etc. Natomiast twierdzą, iż wkrótce nadejdzie armagedon, w którym zginą wszyscy nienależący do wspólnoty Świadków Jehowy.
Wyznawcy- około 220 tysięcy w Polsce.
Przywódca- Brak jednego przywódcy.
2) Kościół Zielonoświątkowy: Ważną cechą w tym związku wyznaniowym jest głośna modlitwa, zarówno indywidualna, jak i zbiorowa. Nie uznają oni nieomylności papieża, kultu Maryi i świętych katolickich.
Wyznawcy- około 21 tysięcy w Polsce.
Przywódca- biskup Mieczysław Czajko.


Polecasz? Tak Nie
Podobne teksty:
Komentarze (11) Brak komentarzy
23.12.2011 (13:19)

największa sekta w Polsce to Kościół Katolicki!

18.8.2011 (09:20)

jp na 100
procent

18.8.2011 (09:15)

najgorsza sekta to szatanizm