profil

Podstawowe wiadomości na sprawdzian z hydrosfery

poleca 84% 967 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Transpiracja

Morza dzielimy na:
Otwarte – przybrzeżna część oceanów (Północne, Arabskie)
Przybrzeżne – oddalone od oceanu archipelagami (Południowochińskie, Japońskie)
Śródziemne – połączone z oceanem cieśninami (Bałtyckie, Czerwone, Śródziemne)
- Wewnątrzkontynentalne
- Międzykontynentalne
Międzywyspowe – otoczone wyspami (Jawajskie, Irlandzkie, Arafura, Banda)

Prądy



Prądy Ciepłe

Prądy Zimne


Prąd Północnopacyficzny

Równikowy Prąd Wsteczny

Prąd Zatokowy (Golfsztrom)

Prąd Brazylijski

Prąd Południoworównikowy

Kuro – siwo

Prąd Północnorównikowy

Prąd Norweski

Prąd Gwinejski

Prąd Somalijski

Prąd Madagaskarski  


Prąd Południoworównikowy

Prąd Peruwiański

Dryf Wiatrów Zachodnich

Prąd Kalifornijski

Prąd Labradorski

Prąd Grenlandzki

Prąd Kanaryjski

Prąd Benguelski

Arktyczny Prąd Okołobiegunowy

Oja-siwo

Zachodnioaustralijski  


Podział rzek ze względu na:
1. Rodzaj zasilania
- Deszczowe
- Śnieżne
- Lodowcowe
2. Częstotliwość
- Stałe
- Epizodyczne
- Okresowe

Podział jezior ze względu na:
1. Zasolenie
Słone
Słonawe
Słodkie
2. Czas wypełnienia wodą:
Stałe
Okresowe
Epizodyczne
3. Genezę (powstanie)
- Wulkaniczne
- Polodowcowe
Cyrkowe
Rynnowe
Morenowe
Oczka (wytopiskowe)
- Tektoniczne
- Krasowe
- Antropogeniczne
- Przybrzeżne
- Deltowe
- Meteorytowe

Wody podziemne dzielimy na:
- Mineralne
- Termalne (cieplice)
- Artezyjskie

Największa rzeka, największe jezioro



Kontynent


Największa rzeka

Największe Jezioro

Europa

Wołga

Ładoga

Afryka

Nil

Wiktorii

Azja

Jangcy

Morze Kaspijskie

Ameryka Północna

Missisipi z Missouri

Górne

Ameryka Południowa

Amazonka

Maracaibo

Australia

Murray

Eyre


DEFINICJE HYDROSFERA


Bagno – obszar, na którym grunt jest silnie i stale przesiąknięty wodą
Bilans Wodny – zestawienie przychodów i ubytków wody dla danego obszaru
Dorzecze – Obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki
Falowanie – ruch wody powstały pod wpływem uderzania wiatru o jej powierzchnię
Gejzer – Rodzaj źródła, które wylewa gorącą wodę pod ciśnieniem ze skorupy Ziemi
Hydrosfera – Wodna powłoka kuli ziemskiej
Infiltracja – przesiąkanie wód w podłoże, uwarunkowane zdolnością niektórych skał do przepuszczania wody
Jezioro – Zbiornik wodny zajmujący powstałe w naturalny sposób zagłębienie. Brak dostępu do wszechoceanu
Limnologia – nauka, badająca jeziora
Morze – Część wszechoceanu, mająca z nim swobodną wymianę wód
Pływy – cykliczny ruch wody morskiej spowodowany w wyniku oddziaływania Księżyca i Słońca
Przepływ – ilość wody, który w ciągu sekundy przepływa korytem rzeki w danym miejscu
Resublimacja – przejście ze stanu lotnego w stały
Retencja – Czasowe zatrzymanie (wyłączenie) wody z obiegu
Sejsza – to fala stojąca, powstająca w zamkniętych wodach, pod wpływem wyraźnego zaburzenia równowagi
Staw - zbiornik wodny, stosunkowo płytki, zarośnięty, zazwyczaj mniejszy od jeziora.
Sublimacja – przejście ze stanu stałego w lotny
Transpiracja – parowanie z powierzchni roślin i organizmów zwierząt
Tsunami – ogromna fala wzbudzona podmorskim trzęsieniem Ziemi, podmorskimi wybuchami wulkanów.
Ujście - miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do dużego zbiornika
Ustrój rzeczny – rytm wahań wody ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Warstwa Wodonośna - jest ośrodkiem skalnym zdolnym do gromadzenia i przewodzenia wody.
Wody podziemne – Wody zajmujące pęknięcia i pory w skałach.
Wszechocean – obszar wód na powierzchni Ziemi obejmujący wszystkie oceany i połączone z nimi morza
Zalew – zbiornik wodny, dość płytki, utworzony w wyniku trwałego zalania określonego obszaru wodą.
Zatoka – część zbiornika wodnego wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych
Zlewisko – obszar lądowy, gdzie wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego zbiornika

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty