profil

System polityczny RP

poleca 85% 639 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spis treści


Systemowe ujęcie polityki – model systemu politycznego (czy to chodzi o te prezydenckie, półprezydenckie itd.??)
Zasady ustrojowe w okresie PRL
System organów państwowych w PRL
Zewnętrzne przesłanki przemian ustrojowych w Polsce
Wewnętrzne przemianki przemian ustrojowych w Polsce
Geneza Okrągłego Stołu
Przebieg i znaczenie Okrągłego Stołu w procesie transformacji w Polsce
Kształtowanie ustroju gospodarczego III RP (Balcerowicz musi odejść :P)
Główne etapy przeobrażeń systemowych 1989-1997 – aspekt normatywny i prawnoinsystucjonalny
Polska w okresie funkcjonowania sejmu kontraktowego i senatu I kadencji
System polityczny w okresie obowiązywania Małej Konstytucji
Prace nad nową konstytucją 1989-1997
Wybory parlamentarne 1991-2001
Wybory prezydenckie 1989-2005
Wybory samorządowe 1990-2002
Gabinety rządowe 1989-2005
Zasady ustrojowe
Geneza i rozwój praw i wolności obywatelskich
Konstytucyjny system źródeł prawa
Zasady prawa wyborczego
Ordynacje wyborcze
System organów państwowych wg konstytucji
Struktura organizacyjna Sejmu i Senatu, funkcje
Procedura ustawodawcza
Prezydent RP
Rada Ministrów
Problematyka odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej organów władzy wykonawczej
Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sądów
NSA, SL, KRS, TK, TS
NIK, Rzecznik Prawd Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich
Partie polityczne, systemy partyjne od 1989
Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej
Zmiana konstytucji

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy