profil

Charakterystyka związków organicznych alkanów, alkenów, alkinów

poleca 84% 788 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reguły dotyczące ustalania systematycznych nazw związków nieorganicznych:

1. Należy ustalić najdłuższy łańcuch weglowy danej cząstki, który będzie stanowił podstawe nazwy danego związku.
2. Należy ponumerować atony węgla w najdłuższym łańcuchu tak, aby suma lokantów-/to liczba stanowiąca numer atomu podstawionego/ była najmniejsza.
3. Należy wymienić podstawniki w kolejności alfabetycznej poprzedzając je lokantamii podstawnikami określającymi ile razy dany podstawnik powtarza się w tym związku (di-2 razy, tri-3 razy, tetra-4 razy).
4. W wypadku podstawników różnego rodzaju czyli – (halogenów, grupy alkilowe) należy wymienić najpierw w kolejności alfabetycznej halogeny, a potem grupy alkilowe.

Patrz załącznik do pracy

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie