profil

Demokracja Ateńska

poleca 84% 514 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ateny oprócz Sparty były największym polis Greckim

Na początku władzę sprawowali tu królowie (monarchowie). Gdy władza monarchy osłabła, rządy zaczęli sprawować wielcy właściciele ziemscy Arystokraci. Skupienie władzy w rękach nielicznych bogaczy wzbudziło niezadowolenie pozostałej ludności, zwłaszcza chłopów, którzy w okresach nie urodzaju zadłużali się u arystokratów, wyniku czego tracili ziemię, a nawet popadali w niewolę za długi. Sytuację w nieznacznym stopniu poprawiły reformy przeprowadzone w VI w. p. n. e. przez urzędnika Solona. Pizystrat i przy poparciu uboższej ludności przyjął władzę jako tyran. Po śmierci Pizystrata władzę przejęli jego synowie, ale nie potrafili jej utrzymać. Na czele buntu stanął jeden z arystokratów Klejstenes, który przy poparciu Sparty obalił tyranów. Klejstenes przeprowadził reformy (508/507 r. p. n. e.) i wprowadził demokrację.

Demokracja - ustrój, w którym wszyscy obywatele mogli uczestniczyć.

Spartaci - osoby posiadające prawa polityczne, biorące udział w Zgromadzeniu Ludowym

Periojkowe - wolna ludność, zajmująca się rolnictwem, handlem i rzemiosłem, powoływana do wojska.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Materiał zweryfikowany

Czas czytania: 1 minuta