profil

Cywilizacja Helleńska

poleca 82% 748 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powtórzenie z Historii

1.Cywilizacja Hellenów

Grecja (Hellada) leży w południowej części Półwyspu Bałkańskiego W basenie Morza Śródziemnego . Na wybrzeżu M. Śródziemnego I w jego pobliżu istnieją cywilizacje Egipcjan ,Izraelitów i mieszkańców Mezopotamii , które wywierały wpływ na rozwój tego regionu .

A ? Cywilizacja Minojska i jej upadek
Nazwa pochodzi od legendarnego władcy Minosa .
W XV w. p .n .e cywilizacja minojska uległa zagładzie .Przyczyną były najazd plemion greckich i trzęsienie ziemi .

B - cywilizacja Mykeńska i jej upadek
W II tysiącleciu p .n .e (epoką brązu ) napłynęły północy plemiona greckich Achajów i na przełomie XIII i XII w. p. e.
Cywilizacja Mykeńska upadła przez najazd Jonów i Eolów .

Polis ? wspólnota obywateli o charakterze polityczny , religijnym , społecznym i gospodarczym. Jej podstawową cechą była samowystarczalność gospodarcza i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa członkom wspólnoty.
Górzysty charakter Grecji miał decydujący wpływ na powstanie polis .

Kolonizacja ? proces przemieszczania się ludności i zakładania nowych osad po za terytorium własnego państwa, zwykle na terenach zamorskich , słabo zaludnionym lub zamieszkanych przez ludność o niższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego.

Przyczyny
- wzrastająca liczba ludności
- zapotrzebowanie na surowce oraz żywność
- konflikty wewnętrzne

Skutki

- wyciszenie konfliktów wewnętrznych

Osiągnięcie
Ważnym osiągnięciem Hellenów było udoskonalenie przejętego od Fenicjan pisma .

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta