profil

Wychowanie seksualne

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

? Jak mówić o seksualności?
1.formułowanie celu.
Cel ma być zredagowany pozytywnie
Ma ukazywać wartości i piękno
Cel ma być wezwaniem do działania, a nie do zaniechania
2.motywacje
pokazać opłacalność, zyski, a nie prezentować straty
3.argumentacja ogólnoludzka i wiary
mówiąc o seksie nie da się uniknąć spraw ogólnoludzkich i spraw wiary, nie należy się bać, że wchodzi się w przestrzeń ogólnoludzką, nie należy bać się mówić.

? wartości
1.Nie da się zdefiniować wartości jako wartości
Wartość odnosi się do rzeczy, zjawiska, pojęcia, sytuacji.
Tylko człowiek potrafi wartościować rzeczy
Wartość rzeczy uzależniona jest od sytuacji życiowej człowieka, od otoczenia.
2.wartościowy człowiek
Da się popatrzeć na człowieka tylko w kategoriach użyteczności (czyli jak na rzecz)
3.wartości ludzkie
Występują tylko w odniesieniu do człowieka ? estetyczne i etyczne
Wartości ogólnoludzkie
Prawda
Dobro
Wolność
Występują w dwojaki sposób ? mieć lub/i być
Obszar być wiąże się stricte z wychowaniem
Bycie dobrym jest świadomym zrezygnowaniem z czegoś
Mieć prawdę to znaczy mieć wiedzę o naturze jakiejś rzeczy, zjawisk
Być prawdą ? bycie czytelnym i przewidywalnym
Mieć dobro to mieć jakąś rzecz, talent
Żeby być dobrym należy świadomie zrezygnować z czegoś co już mam co do mnie należy.
?dobro chce darować siebie. I to nie z przymusu, lecz z wolności. Ono nie jest jak słońce które świeci, bo świeci. Dobro świeci bo chce. Zaś tajemnica jego natury na tym polega, że w dawaniu się nie wyczerpuje, lecz pomnaża i pogłębia.? (Tischner)
Wolność mieć
1.?wolność cowboya na prerii? ? nie ma nikogo kto by mnie oceniał lub wchodził ze mną w relacje (święty spokój)
2.Moja wolność kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka
Wolność być = mecz ? kontakt człowieka z człowiekiem, oparte na określonych regułach.
Żeby przekazywać wartości trzeba nimi żyć
Wchodzimy w świat wartości ? przyjmujemy je
Sex bez wartości rani
W seksie musi być prawda i wsparcie

? gdybyśmy mogli decydować o płci dziecka???
Zasada 1: dziecko nie jest po coś , dla czegoś, w jakimś celu
Nie powinniśmy wybierać płci dziecka
Kiedy możemy decydować o płci dziecka ?
Np. genetycznie przenoszona choroba.
(jest to moralnie poprawne)
Chcąc respektować zasadę, ze każdy chce być poczęty z miłości (nie po coś, nie za coś, nie dla czegoś) nie da się obronić chłodnego wyrachowanego planowania płci dziecka
Płeć jak i zdrowie w tym rozumowaniu stają się czymś wtórnym
Chcieć określoną płeć można tylko na poziomie emocjonalnym a nie decyzyjnym.
Zasada 2: ktoś chce nas dla nas samych.
? rozmowy z dzieckiem na temat seksualności.
Etapy rozwoju dziecka:
1 ? 12 lat ? zakres zbierania informacji o seksualności, zadawanie pytań jest naturalne i jest oznaką inteligencji oraz logicznego myślenia
12 lat ? umowna granica wchodzenia w okres dorastania
12 ? 18 lat ? dalsze zbieranie informacji oraz uczenie się przeżywania sfery seksualnej
18 lat ? (życie dorosłe)
Zasady prowadzenia rozmowy o seksie:
1. mówić prawdę / nie wolno podawać błędnych informacji
Mówić prawdę nie oznacza mówić wszystkiego co wiemy, wystarczy odpowiedzieć na pytanie
2. nie wyprzedzać pytań dziecka, ale patrzeć co dziecko wie i podejmować temat gdy informacja o seksie nie jest od nas
3. mówić o seksualności zawsze w kontekście miłości i piękna
4. używać odpowiedniego języka (nie sięgać po wulgaryzmy)
Najstosowniej ?unormalnić? język naukowy
Można akceptować język potoczny np. siusiak
5. należy krótko i ogólnie odpowiadać na pytanie dziecka (nie reagować emocjonalnie)
Np. Mamo skąd biorą się dzieci?
Odp. Dzieci się rodzą.
6. nie odpowiadać na pytanie dziecka pytaniem.
Rodzice mają prawo do intymności nie muszą mówić o wszystkim dziecku.

Dwustopniowość udzielania odp.
Wiek dziecka:
5-6 lat ? odp. Ogólna i uproszczona, można wtrącić wątek religijny
7-12 ? nie używamy uproszczeń, odp. Zgodnie z rzeczywistością, odp. Na uszczegółowione pytania dzieci

? Zachowania o charakterze seksualnym
0-12 lat ? nie mówimy o zachowaniach seksualnych tylko o zachowaniach o charakterze seksualnym
Do 12 lat ? zdobywa wiedzę
12 ? 18 lat ? zachowania seksualne, zdobywa wiedzę doświadczenia
Zachowania o charakterze seksualnym (są normą rozwojową a nie patologią)

Przejawy seksualności i zachowania o charakterze seksualnym dzieci do chwili osiągnięcia dojrzałości:
1. Ekshibicjonizm dziecięcy ? dzieci lubią biegać na golasa, jeżeli gdzieś się wychodzi to trzeba podać zasadę ?gdy wychodzimy trzeba się ubrać?
2. zabawy o charakterze erotycznym- wynikają z ciekawości
3. podglądactwo- ciekawość dziecka, do 5-6 roku życia, należy wytłumaczyć ?nikogo się nie podgląda?
4. masturbacja,
5. fantazje erotyczne,
6 wytwory erotyczne,
7. erekcja członka
8. miłość dziecięca
Pewne nasilenie tych zachowań staje się patologią, budzi niepokój
Zasady postępowania:
Nie krzyczeć
Nie zakazywać
Nie obwiniać
Nie wyśmiewać
Podać dziecku zasadę i zagospodarować czas


? Dojrzewanie
- intensywny rozwój fizyczny (skok pokwitaniowy)
- poszukiwanie autorytetów, ideałów
- kształtowanie się tożsamości (bunt)
- popęd seksualny
- zakochanie (labilność emocjonalna)


Poszukiwanie ideałów ? wymienianie co powinien mieć idealny partner / partnerka

Idealna kobieta / idealny mężczyzna to osoba, która poznaje swoją biologię i troszczy się o nią; rozpoznaje wynikające z biologii predyspozycje, a to wszystko odnosi do świata wartości

? wulgaryzmy
Wszystkie wulgaryzmy są związane z seksem
Dlaczego tak jest?
Ponieważ dotyczy płaszczyzny, w której można nas poniżyć, obrazić.
Uderzając w podstawowe pojęcia, potrzeby, pragnienia, bycia, poczęcia z miłości, nic z przypadku
Wulgaryzmy są przejawem prowadzenia walki słownej, na słowa
Od czasów historycznych ludzie wiedzą, że najbardziej bolą słowa związane ze sferą intymną, seksem
M. Grochowski ? słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów
Grocholski wyróżnia: wyzwiska, przekleństwa, wulgaryzmy
Wyzwisko ? spontanicznie wypowiedziane wyrażenia ujawniające emocje mówiącego względem adresata - może być ono użyte po to aby wiedział, że mówiący czuje wobec niego coś złego i żeby adresat czół się źle z tego powodu
Przekleństwo ? wyrażenie za pomocą którego mówiący w sposób spontaniczny ujawnia swoje emocje względem czego lub kogoś, nie przekazując żadnych informacji.
Wulgaryzm ? wyrażenie za pomocą którego mówiący ujawnia swoje emocje względem czegoś lub kogoś, łamiąc przy tym tabu językowe np. ty huju
Tabu językowe ? obejmuje słowa, których wymawianie związane jest z dezaprobatą społeczną, najczęściej słowa te odnoszą się do fizjologii i seksu
Formy wyrażania słów niecenzuralnych
Uzewnętrznianie emocji
Cele ekspresyjne (podkreślenie emocji, przecinki)
W celu obrażenia, zaatakowania osoby lub odparcie ataku
Zło wulgaryzmów leży w agresywnej poniżającej treści negatywnej a nie w brzmieniu dźwięku
Przekleństwa to pewna mentalność ludzka nie dźwięk

? zaangażowanie ? wszystkie decyzje, które utrudniają rozstanie, na zaangażowanie mamy 100% wpływu
Intymność ? umiejętność i zdolność komunikowania się (rzeczy wrodzone i nabyte) ? na intymność mamy częściowy wpływ
Namiętność ? silne uczucie, sex, zakochanie ? na namiętność nie mamy wpływu

Mamy wpływ na zaangażowanie i intensywność
Na zakochanie nie mamy wpływu
Kluczem jest intymność,
Para powinna podjąć wysiłek aby intymność była na wysokim poziomie
Będą się komunikować
Jeżeli para zainwestuje w intymność to namiętność nie spadnie do zera
Dziś każdy obnaża siebie stawia na namiętność i zaangażowanie a o intymności się zapomina
Jeżeli para rani się w intymności to nie ma czasu na namiętność
Trzeba nauczyć się być z drugą osobą
Każdy związek staje się pusty , bladnie emocjonalność
Związek pusty w tym wypadku nie oznacza nieszczęśliwego
?szczęście to nie piękne widoki , ale satysfakcja z osiągniętego celu?
Rozmowa ? klucz do dobrego związku
Zakochanie
Widzenie tunelowe
Prymityzowanie myślenia ? postrzeganie świata jako biało ? czarne
Składanie obietnic bez pokrycia
Wybielanie drugiej osoby ? nie ma wad tylko zalety
Mówienie wszystkiego o sobie, swojej rodzinie, odsłanianie wszystkich kart
50% zakochuje się po jakimś czasie
50% zakochuje się od pierwszego wejrzenia

? prawa kanoniczne
warunki zrywające / do unieważnienia małżeństwa:
- utajenie nałogów
- choroby psychiczne
- dziecko z innego związku
- utajenie niepłodności
- oszustwo w rzeczy ważnej

? komunikat empatyczny
Nazwanie sytuacje ogólnie z dodaniem przyzwolenia na emocje, wejście w emocje drugiego
Komunikat pozytywne, życzliwe nastawienie
(poprawne zredagowanie)
Komunikaty empatyczne najczęściej zaczynają się od: widzę, słyszę, wygląda na to, rozumie
Zawsze mówić o uczuciach!

? planowanie rodziny
1. metody naturalne ? środki nie zmieniają organizmu, ani poziomu aktu
2. zmiana przebiegu aktu seksualnego, nie zmienianie fizjologii (stosunek przerywany, prezerwatywa)
3. zmiana funkcjonowania organizmu np. podwiązanie jajowodów , tabletki zatrzymujące owulację
4. środki o działaniu podwójnym (zapobieganie / wczesno poronne)
5. wczesno poronne do 8 - 9 dni od zapłodnienia
6. aborcja do 12 tyg. (z gwałtu, chore dziecko, zagrożenie życia)
7. urodzone może żyć, nie urodzone można usunąć
8. zabicie dziecka po urodzeniu
2-4 antykoncepcja
6-7 aborcja

Ocena moralna:
- człowiek jest dobrem
- gwałt ? przekazanie życia bez miłości, bez wolności

Filozofia antykoncepcji ? do swoich zachowań dostosuj biologię
Filozofia NPR ? do swojej biologii dostosuj zachowanie
Wnioski:
Zło = brak dobra
Sex = dobro
Brak sex?u = zło
Dziecko = dobro
Brak dziecka = zło

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 8 minut

Ciekawostki ze świata