profil

Modele parametryczne sygnałów AR, ARMA, ARX, ARMAX, Box-Jenkins, OE, PEM - wyznaczenie rzędów modeli w MATLAB ie - sprawko z AGH u

poleca 82% 876 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Teoria
2. Co było na zajęciach - m-pliki
3. Wyznaczenie rzędu modelu stosując kryteria AIC oraz FPE

Rozpatrywane modele to :
AR A(q) y(t) = e(t)
ARMA A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) C(q) e(t) gdzie B(q)=0
ARX A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) e(t)
ARMAX A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) C(q) e(t)
Box-Jenkins y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) [C(q)/D(q)]e(t)
OE y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) e(t)
PEM A(q) y(t) = [B(q)/F(q)] u(t-nk) [C(q)/D(q)] e(t)
NARMAX *** brak funkcji narmax w matlabie

Należy tak dobrać rzędy macierzy na, nb, nc, nd, nf i nk aby kryterium AIC oraz FPE dla danego
modelu miało wartość minimalną.
Realizacja zadania:
W zależności od modelu mamy do czynienia z odpowiednią liczbą rzędów. Funkcje AIC oraz FPE
zwracają liczbę dla danego modelu. Należy obliczyć te funkcje dla różnych wartości przyjętów
rzędów macierzy a następnie wybrać najmniejszą liczbę ? w ten sposób dowiemy się dla których
rzędów warunek AIC i FPE jest najmniejszy. Aby to zrealizować, wykorzystałem pętle FOR.

Wyniki
- m-pliki
- dobrane rzędy
- wykresy

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy