profil

Materiał: Scharakteryzuj ustrój RP na podstawie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku