profil

Jakimi wartościami kierujesz się w życiu i dlaczego są one takie ważne?

poleca 83% 269 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dobro to pojęcie abstrakcyjne będące przeciwieństwem zła. Jest podstawową wartością moralną. Od wieków zastanawiano się czym jest owo DOBRO. Każda religia i kultura wypracowały sobie własną interpretację tego słowa dostosowując ją do swoich potrzeb. Jednakże wszystkie te dziedziny są zgodne z tym, iż dobro to najważniejsza cnota w ludzkim życiu, którą naprawdę warto się kierować. My również zgadzamy się z tymi słowami ponieważ mieści się w tym wiele innych współgrających ze sobą wartości tj. miłość, szczęście, zaufanie, przyjaźń itp. Każdy z nas chce dobra dla siebie i swoich najbliższych dlatego warto wiedzieć że: ?(?) dobro osiąga się tylko wtedy, gdy świadomie walczy ze złem. Dobro nie wystawione na pokusy traci na wartości, jest jak fałszywe złoto.?-(Dorota Terkowska, ?Tam gdzie spadają anioły?). Zatem nie łatwo być dobrym człowiekiem, ludzie przez całe swoje życie uczą się bycia dobrym i odkrywać prawdziwe znaczenia tej wartości. Z upływem czasu zmieniamy się i coraz bardziej zbliżamy do ideału dobrego człowieka, jednak czy taki ideał istnieje? Przecież każdy z nas wie, że nie ma ludzi całkowicie dobrych lub złych. Wszyscy popełniamy w swoim życiu zarówno lepsze jaki gorsze czyny. By udowodnić że warto kierować się dobrem odwołamy się do religii bo nie ważne jakiego jesteśmy wyznania, bo i tak każde z tych wierzeń głosi, iż po śmierci zostaniemy wynagrodzeni za czynienie dobra. Według filozofii chrześcijańskiej za nasze uczynki spotka nas nagroda w niebie, gdzie będzie wieczna radość i zabawa. Religie wschodu, które uznają reinkarnację, twierdzą, że od naszego postępowania w danym wcieleniu zależy to, czym będziemy kolejnym razem. Jest więc oczywiste, że czynienie dobra jest słuszne i opłacalne. Tym bardziej, że czasami może wiązać się to jedynie z drobnymi uczynkami. Jeżeli my będziemy dobrzy dla innych to inni odwzajemnią się nam tym samym.

Podoba się? Tak Nie