profil

Pytania sprawdzające ze Starożytności.

poleca 81% 1865 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sprawdzian ( w załączniku gotowa ściąga) i inna wersja tego samego sprawdzainu

Zad 1 Przyporządkuj wodzom stoczone przez nich bitwy.
Połącz liniami postać z miejscem wydarzeń.
1) Juliusz Cezar ---- b) Farsalos
2) Hannibal ---- a) Kanny
3) Marek Antoniusz ---- c) Akcjum
d) Adrianopol
Zad 2. O kim mowa? Wpisz postać w wykropkowane miejsce:
a) Syn siostrzenicy Janusza Cezara, adoptowany przez Cezara i wyznaczony na jego spadkowbiercę, jeden z członków II triumwiratu. Oktawian August
b) Wódz i polityk rzymski, przywódca optymatów, członek I triumwiratu, rywalizował z Cezarem o władzę.
Pompejusz Wielki
c) Wódz rzymski z okresu II wojny punickiej, walczył w Hiszpanii, pokonał kartagińczyków pod Zammą.
Hannibal
d) Trybun ludowy, wielki reformator rzymski II poł. II w. p.n.e., dążył do przeprowadzenia reformy agrarnej, brat Gajusza. Tyberiusz Grakchus
Zad 3. Uzupełnij zdania.
a) Najstarsze społeczeństwo rzymskie składało się z dwóch grup społecznych: plebejuszy i patrycjuszy, rywalizujących ze sobą o władzę.
b) Twórcą pierwszej formy cesarstwa, czyli pryncypat był Oktawian August, krewny Cezara.
c) Po wygnaniu Tarkwiniusza Pysznego w Rzymie została ogłoszona republika.
d) W republikańskim Rzymie: cenzorzy , pretorzy i konsulowie zaliczani byli do urzędników wyższych. (wypisz urzędy)
Zad 4. Określ, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz odpowiednia literą (P lub F). W odpowiednim miejscu.a)F Wszystkie urzędy republikańskiego Rzymu były kolegialne.
b)P Ewolucja ustroju starożytnego Rzymu rozpoczynała się od monarchii i na monarchii się kończy.
c)F Określenie cesarstwa wywodzi się od Juliusza Cezara, który był twórcą tej formy państwa.
d)F Kolonie to rzymskie obszary zamorskie.
Zad 5. Urzędom przyporządkuj odpowiednie kompetencje.
Połącz linią urzędy i kompetencje:
1) cenzor ---- c) ustalanie składu senatu
2) pretor ---- a) powoływanie sędziów
3) edyl ---- b) pilnowanie porządku, organizowanie igrzysk
d) prawo weta wobec decyzji innych urzędników
Zad 6. Wyjaśnij terminy historyczne.
Wyjaśnij terminy historyczne.
a) triumwirat ? zgromadzenie złożone z trzech osób mające
na celu wykonanie określonych zadań
b) prowincja ? najmniejsza jednostka administracyjna w
Rzymie, kilka prowincji to diecezja
c) kolon ? w starożytnym Rzymie dzierżawca działki ziemi
od właściciela ziemskiego
d) diecezja ? jednostka administracyjna, na diecezje składało
się kilka prowincji, na czele stali wikariusze.
Zad 7. Twórcą dominatu był (podkreśl prawidłową odpowiedź):
a. Domicjan
b. Oktawian August
c. Dioklecjan
d. Juliusz Cezar
Zad 8. Wyjaśnij znaczenie dat:
a) 27 r. p.n.e.
Rok 27 przed Chr. Jest datą oficjalnego ogłoszenia przez
Oktawiana Augusta nowego ustroju.
b) 395 r. p.n.e.
Rozpad cesarstwa, wprowadzenie linii Teodozjusza,
podział cesarstwa na część zachodnią i wschodnią.
c) 509 r. p.n.e.
Koniec królestwa, Rzym staje się republiką. Koniec
panowania Etrusków ? władzę przejmują Halikowie.
d) 146 r. p.n.e.
149 ? 146 ? III wojna punicka. Wojna zaborcza. Po długim oblężeniu w 146r.p.n.e. Kartagina zostaje doszczętnie zniszczona przez wojska Rzymskie pod wodzą Publisza Korneliusza Scypiona Młodszego. Mieszkańców miasta sprzedano do niewoli, a jego terytorium zaorano i powstała tam nowa prowincja rzymska ? Afryka.
e) 313 r. p.n.e.
Konstantyn Wielki przyjął chrześcijaństwo i wydał Edykt Mediolański, czyli chrześcijaństwo stało się
dozwolone,
Zad 9. Uporządkuj chronologicznie bitwy:
a) pod Adrianopolem ? 378r
b) pod Akcjum ? 31 p.n.e
c) pod Kannami - 216 p.n.e
d) pod Farsalos ? 48p.n.e
C ? D ? B ? A
Zad 10. Morze Śródziemne stało się morzem...
(podkreśl prawidłową odpowiedź):
a) republiki
b) pryncypatu
c) dominatu

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata