profil

Promieniotwórczość - kartkówka

poleca 85% 321 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

zad.1 Jądro helu to inaczej cząsteczka
a) ? (alfa) b) ?- c) ? d) ? (gama)

zad.2 Czas połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 12 dni. Oblicz jaki procent jąder ulegnie rozpadowi po 36 dniach?

zad.3 Oblicz energię wiązania jądra atomu tlenu o masie Mj= 15.994914 u.

zad.4 Największą przenikalność wykazuje promieniowanie:
a) ? b) ? c) ? d) rentgenowskie

zad.5 Energia właściwa wiązania jądra atomowego jest równa:
a) energii jaką trzeba dostarczyć, aby rozdzielić jądro na nukleony.
b) sumie energii kinetycznych elektronów w atomie.
c) sumie energii potencjalnych oddziaływań elektrycznych protonów jądra.
d) energii wiązania przypadającej na jeden nukleon.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty: