profil

Zimna wojna w Europie

poleca 85% 184 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Zimna wojna
- po zakończeniu wojny zaczęło dochodzić do zatargów pomiędzy ZSRR a pozostałymi aliantami
- coraz większe wpływy zyskiwały partie komunistyczne, wprowadzały one rządy totalitarne
- ?żelazna kurtyna? ? wyraźny podział Europy na wolny Zachód i zniewolony przez Sowietów Wschód ( 5 III 1946 r., Winston Churchill podczas przemówienia w Fulton w USA)
- zimna wojna konflikt między państwami, podczas którego nie dochodzi do walk zbrojnych

2. Powstanie Kominformu
- Sowieci dążyli do podporządkowania sobie europejskich partii
- z wolą Stalina powołano instytucję mającą kierować działaniami partii komunistycznych
- instytucja ta przyjęła nazwę: Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform)
- za sprawą tej organizacji rozpoczął się okres ścisłego podporządkowania Moskwie

3. Doktryna Trumana
- 1947 r., prezydent USA Harry Truman ogłosił nowy program mający powstrzymać radziecką ekspansję
- USA obiecały pomoc militarną i gospodarczą rządom demokratycznym, które były zmuszone walczyć z komunizmem
- z pomocy USA jako pierwsza skorzystała Grecja

4. Plan Marshalla
- czerwiec 1947 r. plan Marshalla ? udzielanie krajom Europy pożyczek na odbudowę ze zniszczeń wojennych
- Polska i Czechosłowacja zrezygnowały z amerykańskiej pomocy
- 1949 r. została utworzona Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej obejmująca kraje bloku socjalistycznego
- dzięki RWPG ZSRR mógł prowadzić korzystną dla siebie politykę

5. Powstanie NATO
- Europa Zachodnia bała się agresji ze strony Sowietów
- 4 kwietnia 1949r. ? EZ zawarła z USA i Kanadą pakt północnoatlantycki zwany NATO
- układ ten zapewniał każdemu z uczestników pomoc wojskową w razie agresji

6. Radziecka broń atomowa i maccartyzm
- od 1945 r. Amerykanie mieli mieli przewagę nad Sowietami dzięki broni atomowej
- parasol atomowy ? groźba jej użycia była argumentem dla Stalina przed próbami dalszej ekspansji w Europie
- 1949 r. ? wyprodukowanie bomby atomowej przez Sowietów
- tajne informacje dostarczało ZSRR małżeństwo Rosenbergów
- po odkryciu tego stanęli przed sądem i zostali skazani na śmierć
- maccartyzm ? okres powszechnej podejrzliwości i prześladowania partii lewicowych

7. Utworzenie Układu Warszawskiego
- w odpowiedzi na przystąpienie Republiki Federalnej Niemiec do NATO ZSRR powołał własny pakt wojskowy
- 14 maja 1955 r. ? zawarto Układ Warszawski skierowany przeciwko NATO
- Układ Warszawski przetrwał 36 lat i został ostatecznie rozwiązany po upadku ZSRR w 1991 r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty