profil

Zmiany po II wojnie światowej

poleca 82% 747 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZMIANY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Decyzje Wielkiej Trójki
- ZSRR obok Wielkiej Brytanii i USA wielkim mocarstwem
- 28 listopada ? 1 grudnia 1943r. konferencja w Teheranie
- przywódcy ZSRR- Józef Stalin, WB- Winston Churchill, USA- Franklin Roosevelt
- miał powstać drugi front
- mieli walczyć aż do bezwarynkowej kapitulacji Niemiec
- Stalin zarządał wschodniej części terytorium Polski do lini Curzona

2. Konferencja w Jałcie
- 4-11 lutego 1945r. Konferencja w Jałcie na Krymie
- strefę okupacyjną dostaje również Francja
- potwierdzono przebieg wchodnich granic Polski wzdłuż linii Curzona
- uzgodniono, że w Polsce odbędą się demokratyczne wybory

3. Konferencja w Poczdamie
- 17 lipca ? 2 sierpnia 1945r. Konferencja w Poczdamie
- ZSRR ? Józef Stalin, WB ? Clement Attle, USA ? Harry Truman
- potwierdzenie postanowień w Jałcie
- dwie strefy wpływów: sowiecka i aliancka, powstał tzw. Ład jałtański

4. Denazyfikacja w Niemczech
- problem polityki w Niemczech
- wprowadzenie zasady 4D
denazyfikacja likwidowanie partii politycznych
demilitaryzacja całkowite rozbrojenie Niemiec
dekartelizacja zamykanie fabryk
demokratyzacja uczestnictwo obywateliw życiu publicznym i rządzeniu

5. Proces wNorymberdze
- listopad 1945r. Roces sądowyprzeciwko 22 przywódcom III Rzeszy
- Międzynarodowy Trybunał Sądowy skazał nakarę śmierci 12 zbrodniarzy w tym dowódcę Luftwaffe Hermana Góringa
- siedmiu skazano na karę więzienia, trzech uniewinniono
- opinia publiczna dowiedziała się o zbrodniach popełnianych w obozach koncentracyjnych
- nie rozpatrzono sprawy mordu w Katyniu, Międzynrodowy Trybunał Wojskowy nie obciążył tym Niemców, jednocześnie przyisując ten czyn Rosji

6. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych
- 26 czerwca 1945r. W San Francisco przedstawiciele 50 państw podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych z siedzibą organizacji w Nowym Jorku
- do podstawowych działań ONZ należy utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa
- Rada bezpieczeństwa decyduje o wysyłaniu wojsk rozjemczych ONZ (niebieskie hełmy) w celu zapobiegania możliwym wojnom
- 1948 r. Uchwalono Powszechną deklarację praw człowieka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta