profil

Wynalazki i osiągnięcia starożytntch Rzymian. Z których korzystamy do dziś?

poleca 76% 1194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WYNALAZKI I OSIĄGNIĘCIA STAROŻYTNYCH RZYMIAN. Z KTÓRYCH WYNALAZKÓW KORZYSTAMY DO DZIŚ?

Starożytni Rzymianie osiągnęli wiele dziedzinie kultury, architektury, polityki i sztuki. Przedstawię wam teraz te najważniejsze i najbardziej znane osiągnięcia.

Budowle Rzymian początkowo były wzorowane na greckich. Rzymianie ulepszali je i nadawali im lepszy wygląd. Temu ludowi zawdzięczamy im m. In. substancje podobną do cementu bez, którego żaden dom by dzisiaj nie stał. Uczniowie Greków używali także kopuł, za sklepienie świątyń. Z innych osiągnięć mogę wyliczyć to, że: postawili pierwsze młyny, doprowadzali wodę z okolicznych źródeł z do miast za pomocą podziemnych lub nadziemnych wodociągów, akweduktów. Rzymianie kładli, wspaniałe czterowarstwowe drogi, gdzie środek był lekko wzniesiony. Powodowało to brak kałuż, gdyż woda spływała po bokach. Struktura budowy drogi i jej przeznaczenie wykorzystujemy do dziś. Natomiast cyrki stawiane były z zupełnie innego powodu niż teraz. Odbywały się tam wyścigi rydwanów. Na cześć zasłużonych postaci lub upamiętnienie ważnych wydarzeń stawiano łuki triumfalne. Potężne arkady, pięknie zdobione rzeźbami i płaskorzeźbami. Rzymski Panteon ? świątynia siedmiu największych bogów, swoją funkcją przypominał Partenon świątynie greckiej Ateny. Stawiali też amfiteatry większe i trochę zmienione teatry greckie. Największym i najsłynniejszym z nich było Koloseum, które mogło pomieścić nawet 50 tyś. widzów. Odbywały się tam walki gladiatorów, przedstawienia, bitwy morskie i igrzyska. Chyba największym architektoniczno-kulturalnym ośrodkiem w Rzymie były Termy. łaźnie publiczne, tłumnie odwiedzane przez obywateli różnego stanu. Można tam było podyskutować np. o polityce, poczytać literaturę w bibliotece, zażyć kąpieli, czy posłuchać wykładów uczonych.

Wśród wynalazków Rzymian nie mogę pominąć prawa, które doskonale spisane nie krzywdziło ubogich i bogatych ludzi. W czasach gdy Rzym był Republiką (Rzeczpospolitą) senat, podobny do dzisiejszego Sejmu i Senatu, składał się z wielu senatorów, którzy aprobowali pomysły konsulów i drogą głosowania podejmowali decyzję. Na obradach Zgromadzenia Ludowego uczestniczył trybun ludowy. Jeżeli rozpatrywana decyzja była niekorzystna dla biednej ludności, mógł zgłosić sprzeciw (prawo weta). Rzymianie mieli do dyspozycji potężną armię, dzięki której podbili tak dużą część świata. Cyframi rzymskimi, dobrze nam znanymi, posługiwała się ludność tego narodu. Alfabet łaciński, co prawda wzorowany na greckim dał za przykład wielu narodom za spisanie własnego abecadła, m. in. także Polsce. Kalendarz jaki dziś wisi na ścianie w waszym domu, stworzył Juliusz Cezar. Przez te wszystkie stuleci wprowadzono do niego tylko kilka poprawek. Gdyby nie Rzymianie dziś nie znalibyśmy filozofii Greków. Może to zabrzmieć dziwnie, ale gdyby nie ich zainteresowanie Arystotelesem czy Platonem być może sylwetki uczonych nie przetrwały by do naszych czasów. Dla tego narodu ważna była nauka, dlatego już od najmłodszych lat posyłali swoje dzieci pod opiekę nauczycieli.

Rzymianie potrafili bardzo dobrze organizować sobie czas. Często urządzali huczne uczty i zabawy, gdzie wystawiano sztuki teatralne, grano na instrumentach, a przede wszystkim rozmawiano. Posiłki spożywano w pozycji półleżącej na sofach ustawionych wzdłuż długiego stołu. Cezar, aby zaspokoić pragnienia ludu, często organizował w Koloseum: walki gladiatorów, ( czyli pojedynki silniejszych niewolników) i bitwy morskie. Do kolistej areny wpuszczano wodę tworząc, w ten sposób duże jezioro. Często organizowane były także igrzyska. Miały one zupełnie inny charakter niż greckie, gdzie każde choć najdrobniejsze oszustwo było karane. Spędzano również czas oglądając wyścigi rydwanów, czy pantomimy. Pantomima była nowym rodzajem sztuki teatralnej, w której aktorzy posługiwali się tylko mimiką i gestami.

Na koniec chciałabym podkreślić osiągnięcia Rzymian, z których korzystamy do dziś. Są to na pewno: cyfry, alfabet, kalendarz, matematyka, prawo, cement, młyny, sposób rządzenia krajem, a także ulepszone akwedukty. Zobaczcie jak wiele im zawdzięczamy.

Podoba się? Tak Nie