profil

Państwo Szwajcaria

poleca 85% 764 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
szwajcaria

GOSPODARKA
Szwajcaria to jedno z najlepiej rozwiniętych państw świata. Gospodarka oparta na usługach bankowych i nowoczesnym przemyśle precyzyjnym
(zegarki, instrumenty pomiarowe, sprzęt medyczny), elektrotechnicznym
(obrabiarki, turbiny, silniki), zbrojeniowym, chemicznym, farmaceutycznym, poligraficznym, papierniczym, spożywczym (sery, czekolada) oraz turystyce.
Uprawia się: zboża, ziemniaki, rośliny pastewne, owoce, warzywa.
Niezmiernych bogactw przysparzają krajowi banki międzynarodowe i inne instytucje narodowe, które obok wspaniałych warunków do uprawiania narciarstwa i turystyki oraz gwarantowanej jakości towarów, zapewniają Szwajcarom wysoki poziom życia. Politycznie kraj ten jest neutralny. Gości na swym terenie siedziby organizacji międzynarodowych, Czerwonego Krzyża i licznych agend ONZ.
Bardzo chciałybyśmy zwiedzić Szwajcarski Park Narodowy, ponieważ znajduje się tam wiele zwierząt m.in. kozice, jelenie szlachetne, świstaki i ptaki np. orzeł przedni i dzięcioły.
Po pokoju westfalskim 13 kantonów szwajcarskich zerwało formalną zależność od Rzeszy. W XVII w. wprowadzono do polityki państwowej zasadę ścisłej neutralności, którą udało się utrzymać do rewolucji francuskiej. W 1798 Francuzi zajęli większą część kraju tworząc na okupowanych terenach Republikę Helwecką.
Po zakończeniu wojen napoleońskich uczestnicy kongresu wiedeńskiego zgodzili się na nadanie Szwajcarii statusu państwa neutralnego. W 1848 uchwalono nową demokratyczną konstytucję. Szwajcaria przekształciła się w państwo związkowe ze stolicą w Bernie. Kraj zachował bezstronność podczas wojny francusko ? pruskiej, pozostał neutralny podczas obu wojen światowych.
W związku z przyjętą przez Szwajcarię pozycją państwa niezaangażowanego ulokowano tu siedziby licznych organizacji międzynarodowych, m.in. powstałej w 1920 Ligi Narodów. W 1959 Szwajcaria przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
SZWAJCARIAPaństwo w centralnej części Europy, na terenie Alp, bez dostępu do morza.
Na północy graniczy z Niemcami, na wschodzie z Austrią i Lichtensteinem,
na południu z Włochami, na zachodzie z Francją.
Powierzchnia ? 41,3 tys. Km2
Ludność ? 7,2mln
Stolica ? Berno
Ustrój ? Republika związkowa
Waluta ? frank szwajcarski
Szwajcarzy posługują się językami :
niemieckim(65%),francuskim(18%),włoskim(9%);
Najwyższy szczyt Szwajcarii ? Dufourspitze
Największe rzeki ? Ren, Rodan, Inn;
Największe jeziora ? Gonewskie, Bodeńskie, Czterech Kantonów;

HISTORIA
Szwajcaria ? w starożytności ziemia celtyckich Helwetów zamieszkujących dolinę rzeki Aare. W 58 p.n.e. zajęta przez Rzymian i włączona do Gali. Od III w. n. e. nękana najazdami plemion germańskich, w VI w. opanowana przez Franków. W IX w. podzielona między Niemcy i królestwo Burgundii. W XI w. pod władzą cesarzy niemieckich. W 1291 prakantony Uri, Schwyz i Unterwalden utworzyły ligę antyhabsburską, która przekształciła się w Konfederację Szwajcarską. Do 1353 w Konfederacji znalazły się: Berno, Glarus, Lucerna, Zug, Zurych, w 1481 dołączył Fryburg i Solura, w 1501 Bazylea i Szafuza oraz w 1513 Appenzel. Wskutek rozwijającej się w XVI w. reformacji władzę w kantonach Bazaylea, Berno, Szafuza i Zurych przejęli protestanci. Rywalizacja religijna przerodziła się w walki między kantonami katolickimi i protestanckimi

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty